wat
wie
praktische informatie
english

Levensvreugde, actief zijn, innerlijke rust, het hebben van relaties: dit gaat voor veel mensen, hele periodes, bij wijze van spreken vanzelf.

Als dit hapert, en soms is dit crisis-achtig, kan er sprake zijn van een overgang naar een nieuwe levensfase; sommige oude vormen, en soms ook bepaalde aspecten van je persoon, lijken niet meer te passen, en vaak is er behoefte aan meer inzicht. Deze vorm van counseling kan dan een hulp zijn.

De gesprekken hebben als basis onze altijd aanwezige, gezonde kern en leiden tot een beter contact met deze oorspronkelijke natuur. Hierdoor blijken oude, vaak door opvoeding/omgeving bepaalde, niet-meer-functionele aspecten van je persoon deels losgelaten te kunnen worden; de achterliggende ruimte/helderheid wordt directer beleefbaar.

Een ander aspect van de counseling is begeleiding in praktische zin, bijvoorbeeld: omgaan met onvrij-makende gedachten en emoties, of het doen van een koersbepaling.

Een werkplan kan worden gemaakt. Soms blijkt dat 1 of 2 gesprekken al voldoende duidelijkheid en richting opleveren. Ook dat grotere tussenpozen, of tussentijds e-mailcontact goed werken.


© triavia
Webdesign: WD@